Home » GEDICHTEN OVER GODS BESTAAN

 

BESTAAT GOD ?

( deel 1 )

 

Hoe weet ik dat God echt bestáát ?

En dat er ‘n hoger doel is  in het leven ?

Dat niet alles  maar ‘toevallig’ gaat

En dat er hemelen zijn  om naar te streven

 

Dat weet ik vanwege:  de ontwikkeling

Van mensen, dieren  en de natuur

Alles krijgt blijkbaar een prikkeling

Om te groeien naar iets hogers  op den duur

 

Overal in het leven  zie je  evolutie

Niets  staat er stil  in het heelal

“Alles wordt verfijnder”, is mijn conclusie,

“Grootser en mooier; dat is geen toeval !”

 

‘n Mooi schilderij ontstaat ook niet  bij toeval

En ‘n mooie bloem of boom  evenmin

En ‘n mens  met ‘n mooi karakter  en al

Dat die toevallig zó werd, dáár geloof ik niet in.

 

                                                   © Giel Heijmans

 

BESTAAT GOD ?

( deel 2 )

 

Stel: u bewondert een mooi schilderij

Wat kunnen we allemaal bedenken  daarbij:

Dit is door een kundig schilder geschilderd

Met gevoel voor schoonheid  ( en niet verwilderd )

 

‘t Is een schilder  met een heldere geest

Die bij het schilderen  geïnspireerd is geweest

Die de wens heeft gehad:  iets moois  te maken

En  om u  als bewonderaar  positief  te ráken

 

Vergelijk nu het heelal  met zo’n schilderij

Ook dáár   hoort dus  een Maker  bij

Een Maker   met een bewuste geest

Die al miljarden jaren  geïnspireerd is geweest

 

Die alles wat leeft   stap voor stap  heeft gemaakt

En  laat ontwikkelen   zodat er  liefde  ontwaakt

En die Maker en Inspirator   nóémen we  tot slot,

Gemakshalve:  Het Leven   oftewel   God .

 

                                                      © Giel Heijmans


BESTAAT GOD ?

( deel 3 )

 

God lééft  in de kern van alles wat leeft

Dit is  wat menig mens te denken geeft:

“Leeft God overal, dus ook in mij ?”

“Als dit waarheid is, hoe kom ik dáár dan bíj ?”

 

Begrijpt u  waarom God  ook in u leeft?

Omdat u Zijn ‘kunstwerk’  bewonderd heeft

Wie  het wonder der schepping  kan waarderen

Kan ook  het bestaan van God  accepteren

 

Gevoel voor schoonheid  is eigenlijk  iets goddelijks

Er wordt IETS geráákt, blijkbaar  iets SOORTGELIJKS

Dus  MAKER en BEWONDERAAR  zijn aan elkaar verwant

Dit verklaart - tussen God en mens - : de familieband.


                                                        © Giel Heijmans

BESTAAT GOD ?

( deel 4 ; verwonderaar, bewonderde, verwondering )

 

Dat ik  mij kán  verwonderen

Dit zijn reeds  drie wonderen.


                                © Giel Heijmans

DRIE MAAL GOD

Overal  waar  we  Liefde  zien
En het goede en mooie  van het leven
Wie goed kijkt, ziet misschien
Dat God hiermee  drie maal is verweven

De kijker, het bekekene en het kijken
Dit zijn  drie aspecten  van God
En hoe meer de mens  op God gaat lijken
Hoe beter men zíét  en met meer genot

En hoe meer men God  gaat waarderen
En hoe meer men  overal  Liefde  ziet
Des te liefdevoller  gaat men functioneren
Maar met te weinig liefde... lukt dit nog niet.

 


                                               © Giel Heijmans
_______________________________________________________


AUTO

Als je met een auto reist
Kun je zónder meer beweren:
Een ontwerper is vereist
Om zo'n auto te creëren

Als je met een auto reist
Kun je zeker constateren:
Ook een maker is vereist
Om zo'n ding te construeren

Als je met een auto reist
Kun je makkelijk accepteren:
Een bestuurder is vereist
Om het stuur te controleren

Als je met een auto reist
Kun je de stelling poneren:
Ook een doel is er vereist
Om de reis te continueren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zónder meer beweren:
Een Ontwerper is vereist
Om dit alles te creëren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zeker constateren:
Ook een Maker is vereist
Om het Al te construeren

Als je in de kosmos leeft
Kun je makkelijk accepteren:
Een Bestuurder is vereist
Om het Al te controleren

Als je in de kosmos leeft
Kun je de stelling poneren:
Ook een Doel is er vereist
Om dit alles te continueren.

                        © Giel Heijmans

 


GOD IS HET LEVEN

De vis, die denkt,
dat het water niet bestaat
Is als de ongelovige, die niet beseft
waar het in het leven om gaat.

                         © Giel Heijmans

 


GOD BESTAAT WEL

God bestaat echt wel
Ook al kun je 't niet bewijzen
Men oordeelt vaak nog te snel
Mag ik u daar op wijzen?

Er bestaat zo veel
Dat niet te bewijzen is
Iedere wetenschap heeft wel een deel
Daar loopt de bewijsvoering mis

Onze ideeën en gedachten
Wáár komen die vandaan?
Onze karakters en psychische krachten
Onbewijsbaar!! terwijl ze tóch bestaan

Onze liefde en ons geweten
Kan door niemand worden bewezen
En door geen apparaat gezien of gemeten
Toch bestaan ze; God zij geprezen

Iémand moet de oerknal hebben geschapen
Want alles wordt door iets veroorzaakt
Onze wereld met mensen, bloemen, schapen
Het kan toch niet zonder doel zijn gemaakt!

De wonderen en schoonheid in de natuur
Het kan toch niet zomaar zijn ontstaan
Nutteloos, zonder plan of architectuur
Daarom geloof ik wel in Gods bestaan.

                                                 © Giel Heijmans

 


GOD, ALLEMACHTIG!

Waarom zou ik in God geloven?!
Ik kan toch héél goed zonder
Mijn welvaart heb 'k zélf verdiend
Dat vind ik echt geen wonder

Waarom zou ik in God geloven?!
Wetenschappelijk is Ie nooit bewezen
Hoort Hij niet thuis bij 't bijgeloof?
Of bij sprookjes die 'k ooit heb gelezen?

Maar.... mijn innerlijk bestaat toch ook
En dat valt ook niet te bewijzen
Ik heb gevoelens en ideeën
Die uit m'n binnenste verrijzen

Maar als ik wél in mezelf geloof
En dit geloof wérkt, zonder bewijs
Waarom dan  bij 't geloven in God
Dat ik dan ineens van alles eis?!

Is dat niet alsof ik probeer
Te bewijzen dat het léven bestaat
Terwijl ik het overal om me heen zíé
Bijvoorbeeld bij 'n bloem die bloeien gaat

God ís het bewuste leven
Zowel ín de mens als ín de natuur
De bezieling dus diep vanbinnen
Die líjkt soms dood, maar is van eeuwige duur.

                                                   © Giel Heijmans

 

GELOVEN IS VERSTANDIG

 

Het is verstandig  om in God  te geloven

Dan groeit men  als mens  naar boven

En niet  naar beneden  zoals de materialist

Die veel  ontvangen groeikansen  mist

 

Omdát ie niet  in God  geloven wil,

Staat z’n geestelijke groei  bijna stil

Die geestelijke groei  durf ik te beloven

Aan wie bereid is  om te willen gaan geloven

 

Geloof, dat ‘n ieder  zichzelf kan schenken

Door  over bijna-dood-ervaringen  na te denken

Nadat men  hierover eerst  is gaan lezen

Dan hoeft er straks  niets meer te worden bewezen.                                                        © Giel Heijmans