.

.

BESTAAT GOD ?  ( deel 1 )
( geen toevallige ontwikkeling )

 

Hoe weet ik dat God   echt bestáát ?
En dat er ‘n hoger doel is  in het leven
Dat niet alles  maar ‘toevallig’ gaat
En dat er hemelen zijn  om naar te streven

 

Dat weet ik vanwege:  de ontwikkeling
Van mensen, dieren  en de natuur
Alles krijgt blijkbaar een prikkeling
Om te groeien naar iets hogers  op den duur

 

Overal in het leven  zie je  evolutie
Niets  staat er stil  in het heelal
“Alles wordt verfijnder”, is mijn conclusie,
“Grootser en mooier; dat is geen toeval !”

 

Een mooi schilderij ontstaat ook niet  bij toeval
En een mooie bloem of boom  evenmin
En een mens  met ‘n mooi karakter  en al
Dat die toevallig zó werd, dáár geloof ik niet in.

 


© Giel Heijmans -1200-

.

.

.

BESTAAT GOD ?  ( deel 2 )
( eigenschappen Schepper )

 

Stel: u bewondert een mooi schilderij
Wat kunnen we allemaal bedenken  daarbij ?:
Dit is  door een kundig schilder  geschilderd
Met gevoel voor schoonheid  ( en niet verwilderd )

 

Het is een schilder  met een heldere geest
Die bij het schilderen  geïnspireerd is geweest
Die de wens heeft gehad, iets moois  te maken
En  om u  als bewonderaar  positief  te ráken

 

Vergelijk nu het heelal  met zo’n schilderij
Ook dáár  hoort dus  een Maker  bij
Een Maker  met een bewuste geest
Die al miljarden jaren  geïnspireerd is geweest

 

WIE  alles wat leeft  stap voor stap  heeft gemaakt
En  laat ontwikkelen  zodat er  liefde  ontwaakt
En  die Maker  en Inspirator  nóémen we  tot slot,
Gemakshalve:  Het Leven  oftewel  God.

 


© Giel Heijmans -1201-


- zie ook op YouTube : BESTAAT GOD ? ( deel 2 )
https://www.youtube.com/watch?v=svsHe6mSjPU

 

.

.

.

BESTAAT GOD ?  ( deel 3 )
( kunstenaar is soortgenoot )

 

God lééft  in de kern van  alles wat leeft
Dit is  wat menig mens te denken geeft:
“Leeft God overal, dus ook in mij ?”
“Als dit waarheid is, hoe kom ik dáár  dan bíj ?”

 

Begrijpt u  waarom God  ook in u  leeft ?
Omdat u Zijn ‘kunstwerk’  bewonderd heeft
Wie  het wonder der schepping  kan waarderen
Kan ook  het bestaan van God  accepteren

 

Gevoel voor schoonheid  is eigenlijk  iets goddelijks
Er wordt IETS geráákt, blijkbaar  iets SOORTGELIJKS
Dus  MAKER en BEWONDERAAR  zijn aan elkaar verwant
Dit verklaart - tussen God en mens - : de familieband.

 


© Giel Heijmans -1202-

.

.

.

BESTAAT GOD ? ( deel 4 )


( bewonderaar, bewonderde, bewondering )

Dat ik  iets moois  kán bewonderen
Dit zijn eigenlijk reeds  drie wonderen.

 


© Giel Heijmans -1203-

.

.

.

DRIE MAAL GOD

 

Overal  waar we  Liefde  zien
En  het goede en mooie  van het leven
Wie goed kijkt, ziet  misschien
Dat God  hiermee  drie maal is verweven

 

De kijker, het bekekene  en  het kijken
Dit zijn drie belangrijke  aspecten van God
En hoe meer de mens  op God gaat lijken
Hoe dieper men zíét  en  met meer genot

 

En hoe meer men God  gaat waarderen
En hoe meer men  overal  Liefde  ziet
Des te liefdevoller  gaat men functioneren
Maar  met te weinig wijsheid... lukt dit nog niet.

 


© Giel Heijmans -1240-

.

_______________________________________________________

.

.

AUTO

 

Als je  met een auto  reist
Kun je zónder meer  beweren:
Een ontwerper  is er vereist
Om  zo'n auto  te creëren

 

Als je  met een auto  reist
Kun je zeker  constateren:
Ook  een maker  is er vereist
Om zo'n ding  te construeren

 

Als je  met een auto  reist
Kun je makkelijk  accepteren:
Een bestuurder  is er vereist
Om  het stuur  te controleren

 

Als je  met een auto  reist
Kun je  de stelling  poneren:
Ook  een doel  is er vereist
Om  de reis  te continueren

 

Als je  in de kosmos  leeft
Kun je zónder meer  beweren:
Een Ontwerper  is er vereist
Om  dit alles  te creëren

 

Als je  in de kosmos  leeft
Kun je zeker  constateren:
Ook  een Maker  is er vereist
Om  het Al  te construeren

 

Als je  in de kosmos  leeft
Kun je makkelijk  accepteren:
Een Bestuurder  is er vereist
Om  het Al  te controleren

 

Als je  in de kosmos  leeft
Kun je  de stelling  poneren:
Ook  een Doel  is er vereist
Om  dit alles  te continueren.

 


© Giel Heijmans -62-

.

.

.

GOD IS HET LEVEN

De vis, die denkt,
dat het water niet bestaat,
Is als de ongelovige, die niet beseft
waar het in het leven om gaat.


© Giel Heijmans -866-

.

.

.

GOD BESTAAT WEL

 

God  bestáát  echt  wel
Ook al kun je 't niet  bewijzen
Men oordeelt  vaak nog te snel
Mag ik u  daar op wijzen ?!

 

Echt, er bestáát  zo veel
Dat niet  te bewijzen is
Iedere wetenschap heeft wel  ‘n deel
Daar loopt  de bewijsvoering  mis

 

Onze ideeën en onze gedachten
Wáár komen die nou vandaan ?
Onze karakters en psychische krachten
Onbewijsbaar !  terwijl ze tóch bestaan

 

Onze liefde  en ons geweten
Kan door niemand worden bewezen
En door geen apparaat gezien of gemeten
Toch bestáán ze; God zij geprezen !

 

Iémand moet de oerknal hebben geschapen
Want alles wordt door iets veroorzaakt
Onze wereld met mensen, bloemen, schapen
Het kan toch niet  zonder dóél zijn gemaakt !

 

De wonderen en schoonheid  in de natuur
Het kan toch niet  zomaar zijn ontstaan,
Nutteloos, zonder plan of architectuur
Daarom geloof ik  wél  in Gods bestáán.

 


© Giel Heijmans -839-

.

..

GOD, ALLEMACHTIG !
( God = Het Leven )

 

Waarom zou ik in God  geloven ?!
Ik kan toch héél goed  zonder
Mijn welvaart  heb ik zélf verdiend
Dat vind ik echt geen wonder

 

Waarom zou ik in God  geloven ?!
Wetenschappelijk is Hij nooit bewezen
Hoort Hij niet thuis bij 't bijgeloof ?
Of bij sprookjes die ik ooit heb gelezen ?

 

Maar.... mijn innerlijk bestaat toch ook
En dat  valt ook niet te bewijzen
Ik heb gevoelens  en ideeën  ook,
Die  uit m'n binnenste  verrijzen

 

‘Ik geloof in mezelf’  is een modern gebod
Dáár in geloven  wérkt,  zonder bewijs
Waarom dan, bij  het geloven in God,
Dat ik dan ineens  bewijzen  eis ?!

 

Is dat niet alsof ik probeer, een, twee, drie
Te bewijzen dat  het léven  bestaat ?!
Terwijl ik het overal om me heen  zíé
Bijvoorbeeld  bij ‘n plant die bloeien gaat

 

Werkelijk, God ís  het bewuste leven
Zowel  ín de mens  als  ín de natuur
De bezieling  om naar ontwikkeling te streven
Die líjkt soms dood, maar is van eeuwige duur.

 


© Giel Heijmans -590-


- zie ook op YouTube : GOD, ALLEMACHTIG !
https://www.youtube.com/watch?v=MjdLEtPQA60

.

..

GELOVEN IS VERSTANDIG

 

Het is verstandig  om in God  te geloven
Dan groeit men  als mens  naar boven
En niet  naar beneden  zoals de materialist
Die veel  ontvangen groeikansen  mist

 

Omdát ie niet  in God  geloven wil,
Staat  z’n geestelijke groei  bijna stil
Pas wanneer ie  echt wil gaan geloven
Dan groeit ie  geestelijk  naar ‘boven’

 

Geloof, dat eenieder  zichzelf kan schenken
Door over  bijna-dood-ervaringen  na te denken
Nadat men  hierover  eerst is gaan lezen
Dan hoeft er straks  niet alles te worden ‘bewezen’.

 


© Giel Heijmans -1204-

.

.

.

GROOTSE SCHILDERIJEN-EXPOSITIE
( overdenking  creatieve schoonheid en Het Leven )

 

‘n Groep professoren  loopt door ‘n grote hal
Die vol hangt met  geweldig mooie schilderijen
Allemaal  verschillend, maar prachtig  vooral
En mooi opgesteld  in kilometerslange rijen

 

“Wat een goede schilder !  Wát een talent !
En allemaal  met liefde en aandacht  gemaakt
‘n Meester in z’n vak; die daar alles van kent
Die  ‘de ziel’ van ál het geschilderde  raakt”

 

“Het bestáát toch niet, dat iemand  dit  kán”,
Zegt  ‘n ándere professor van deze groep
“Zat er drugs in m’n koffie ?! Weet iemand daar ván ?!
Lijkt  nu alles mooi, maar is het eigenlijk  troep ?!”

 

“Nee !!  Zoiets kan men niet  verzinnen !”,
Zegt dan  één van de ándere professoren
“‘t Is met liefde gemaakt. Dat voel ik vanbinnen
Al die schoonheid  kan nou niet bij óns behoren

 

De maker hiervan  moet dus echt bestáán
Anders konden wij hier niet  lopen en kijken
Dít  willen aanvaarden, daar komt het op aan !
Maar wie wíl, mag best  die conclusie  ontwijken

 

Maar ik zíé wat ik zie  en ik vóél wat ik voel
Ik gelóóf in die Schilder  én z’n eigenschappen
En ook  dat IE schildert  met een bewust dóél
Ja, iedereen zal dit  wel ooit  gaan snappen”.

 


© Giel Heijmans -2332-


- zie ook op YouTube : GROOTSE SCHILDERIJEN-EXPOSITIE
https://www.youtube.com/watch?v=Fo4Y-sMUsKo

.

.

.

Maak jouw eigen website met JouwWeb