Home » GEDICHTEN OVER GODS BESTAAN

 

 

BESTAAT GOD ?  ( deel 1 )
( geen toevallige ontwikkeling )

 

Hoe weet ik dat God echt bestáát ?
En dat er ‘n hoger doel is in het leven ?
Dat niet alles maar ‘toevallig’ gaat
En dat er hemelen zijn om naar te streven

 

Dat weet ik vanwege: de ontwikkeling
Van mensen, dieren en de natuur
Alles krijgt blijkbaar een prikkeling
Om te groeien naar iets hogers op den duur

 

Overal in het leven zie je evolutie
Niets staat er stil in het heelal
“Alles wordt verfijnder”, is mijn conclusie,
“Grootser en mooier; dat is geen toeval !”

 

Een mooi schilderij ontstaat ook niet bij toeval
En een mooie bloem of boom evenmin
En een mens met ‘n mooi karakter en al
Dat die toevallig zó werd, dáár geloof ik niet in.

 

 

                                                   © Giel Heijmans

 

 

BESTAAT GOD ?  ( deel 2 )
( eigenschappen schepper )

 

Stel: u bewondert een mooi schilderij
Wat kunnen we allemaal bedenken daarbij ?:
Dit is door een kundig schilder geschilderd
Met gevoel voor schoonheid ( en niet verwilderd )

 

Het is een schilder met een heldere geest
Die bij het schilderen geïnspireerd is geweest
Die de wens heeft gehad: iets moois te maken
En om u als bewonderaar positief te ráken

 

Vergelijk nu het heelal met zo’n schilderij
Ook dáár hoort dus een Maker bij
Een Maker met een bewuste geest
Die al miljarden jaren geïnspireerd is geweest

 

WIE alles wat leeft stap voor stap heeft gemaakt
En laat ontwikkelen zodat er liefde ontwaakt
En die Maker en Inspirator nóémen we tot slot,
Gemakshalve: Het Leven oftewel God.

 

 

                                                      © Giel Heijmans


 

BESTAAT GOD ?  ( deel 3 )
( kunstenaar is soortgenoot )

 

God lééft in de kern van alles wat leeft
Dit is wat menig mens te denken geeft:
“Leeft God overal, dus ook in mij ?”
“Als dit waarheid is, hoe kom ik dáár dan bíj ?”

 

Begrijpt u waarom God ook in u leeft ?
Omdat u Zijn ‘kunstwerk’ bewonderd heeft
Wie het wonder der schepping kan waarderen
Kan ook het bestaan van God accepteren

 

Gevoel voor schoonheid is eigenlijk iets goddelijks
Er wordt IETS geráákt, blijkbaar iets SOORTGELIJKS
Dus MAKER en BEWONDERAAR zijn aan elkaar verwant
Dit verklaart - tussen God en mens - : de familieband.

 

 

                                                        © Giel Heijmans

 

BESTAAT GOD ? ( deel 4 )
( bewonderaar, bewonderde, bewondering )

Dat ik  iets moois kán bewonderen
Dit zijn eigenlijk reeds drie wonderen.

 


                                © Giel Heijmans

 


DRIE MAAL GOD

Overal  waar  we  Liefde  zien
En het goede en mooie  van het leven
Wie goed kijkt, ziet  misschien
Dat God  hiermee  drie maal is verweven

De kijker, het bekekene en het kijken
Dit zijn  drie aspecten  van God
En hoe meer de mens  op God gaat lijken
Hoe beter men zíét  en met meer genot

En hoe meer men God  gaat waarderen
En hoe meer men  overal  Liefde  ziet
Des te liefdevoller  gaat men functioneren
Maar met te weinig liefde... lukt dit nog niet.

 


                                               © Giel Heijmans
_______________________________________________________


AUTO

Als je met een auto reist
Kun je zónder meer beweren:
Een ontwerper is vereist
Om zo'n auto te creëren

Als je met een auto reist
Kun je zeker constateren:
Ook een maker is vereist
Om zo'n ding te construeren

Als je met een auto reist
Kun je makkelijk accepteren:
Een bestuurder is vereist
Om het stuur te controleren

Als je met een auto reist
Kun je de stelling poneren:
Ook een doel is er vereist
Om de reis te continueren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zónder meer beweren:
Een Ontwerper is vereist
Om dit alles te creëren

Als je in de kosmos leeft
Kun je zeker constateren:
Ook een Maker is vereist
Om het Al te construeren

Als je in de kosmos leeft
Kun je makkelijk accepteren:
Een Bestuurder is vereist
Om het Al te controleren

Als je in de kosmos leeft
Kun je de stelling poneren:
Ook een Doel is er vereist
Om dit alles te continueren.                        © Giel Heijmans

 


GOD IS HET LEVEN

De vis, die denkt,
dat het water niet bestaat,
Is als de ongelovige, die niet beseft
waar het in het leven om gaat.                         © Giel Heijmans

 


GOD BESTAAT WEL

 

God bestáát echt wel
Ook al kun je 't niet bewijzen
Men oordeelt vaak nog te snel
Mag ik u daar op wijzen ?!

 

Echt, er bestáát zo veel
Dat niet te bewijzen is
Iedere wetenschap heeft wel ‘n deel
Daar loopt de bewijsvoering mis

 

Onze ideeën en onze gedachten
Wáár komen die nou vandaan ?
Onze karakters en psychische krachten
Onbewijsbaar !! terwijl ze tóch bestaan

 

Onze liefde en ons geweten
Kan door niemand worden bewezen
En door geen apparaat gezien of gemeten
Toch bestáán ze; God zij geprezen !

 

Iémand moet de oerknal hebben geschapen
Want alles wordt door iets veroorzaakt
Onze wereld met mensen, bloemen, schapen
Het kan toch niet zonder dóél zijn gemaakt !

 

De wonderen en schoonheid in de natuur
Het kan toch niet zomaar zijn ontstaan,
Nutteloos, zonder plan of architectuur
Daarom geloof ik wél in Gods bestáán.                                                 © Giel Heijmans

 


GOD, ALLEMACHTIG !

 

Waarom zou ik in God geloven ?!
Ik kan toch héél goed zonder
Mijn welvaart heb ik zélf verdiend
Dat vind ik echt geen wonder

 

Waarom zou ik in God geloven ?!
Wetenschappelijk is Hij nooit bewezen
Hoort Hij niet thuis bij 't bijgeloof ?
Of bij sprookjes die ik ooit heb gelezen ?

 

Maar.... mijn innerlijk bestaat toch ook
En dat valt ook niet te bewijzen
Ik heb gevoelens en ideeën
Die uit m'n binnenste verrijzen

 

Geloof in mezelf  is ‘n modern gebod
En dit geloof wérkt, zonder bewijs
Waarom dan bij het geloven in God
Dat ik dan ineens bewijzen eis ?!

 

Is dat dan niet alsof ik probeer
Te bewijzen dat het léven bestaat ?!
Terwijl ik het overal om me heen zíé
Bijvoorbeeld bij ‘n plant die bloeien gaat

 

Ja, God ís het bewuste leven
Zowel ín de mens als ín de natuur
De bezieling dus diep vanbinnen
Die líjkt soms dood, maar is van eeuwige duur.                                                   © Giel Heijmans

 

 

GELOVEN IS VERSTANDIG

 

Het is verstandig om in God te geloven
Dan groeit men als mens naar boven
En niet naar beneden zoals de materialist
Die veel ontvangen groeikansen mist

 

Omdát ie niet in God geloven wil,
Staat z’n geestelijke groei bijna stil
Pas wanneer ie echt wil gaan geloven
Dan groeit ie geestelijk naar ‘boven’

 

Geloof, dat eenieder zichzelf kan schenken
Door over bijna-dood-ervaringen na te denken
Nadat men hierover eerst is gaan lezen
Dan hoeft er straks niet alles te worden ‘bewezen’.

 


                                                        © Giel Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb